به شرکت آریا فلز خوش آمدید

دفتر مرکزی

کرمان - جنب پمپ بنزین صدف

03491003061

تا پنجشنبه 2 تا 5 بعد از ظهر

ایمیل

تماس با ما

کارخانه

مدیر فروش

09131403061

تلفن دفتر

32224747 – 034

آدرس ما

ارتباط با ما

ایمیل ما

تلفن ما

91003061 – 034

دفتر مرکزی

کرمان – جنب پمپ بنزین صدف

فرم تماس با ما


  نام فامیل

  مدیر فروش

  • 09131403061
  • ایمیل شخصی کاری

  کارخانه

  دفتر

  • 32224747 – 034